Sənaye müəssisələri üçün PROFNASTİL:

 • - 1-3 mm qalınlığında sinklənmiş və “qara”
 • - alüminium (AMQ, AD)
 • - paslanmayan (AISI 409, 430, 304, 316, 321)

15 ildən çox müxtəlif materiallarla iş təcrübəsi

1-15 gün ərzində istehsal müddəti

Artıq Rusiya və MDB-nin 312 şəhərinə materiallar tədarük edirik

3 sadə suala cavab verin

biz də Sizin üçün uyğun profnastil seçək

Profnastilin qalınlığını seçin:

Profnastilin materialını seçin:

Profnastilin materialını seçin:

Profnastilin materialını seçin:

Prifili seçin:

Prifili seçin:

Prifili seçin:

profnastil

Aktual qiyməti öyrən →

Başdan başla
Növbəti →

Tam məsləhət almaq və sual vermək üçün müraciət edin

Müraciət et

ZNMİ məhsulları Rusiya və MDB-nin 312 şəhərlərinin obyektlərdə istifadə olunur

İstehsal etdiyimiz profnastillər:

 • SİNKLƏNMİŞ VƏ “QARA”
 • ALÜMİNİUM
 • PASLANMAYAN
 • QORUYUCU ÇƏPƏRLƏR ANTİTERROR
 • PERFORASİYA EDİLMİŞ
 • KONTEYNERLƏRİN ÜZLƏNMƏSİ
 • DALĞAVARİ “ŞİFER”
 • YIĞMA FASONLU ELEMENTLƏR
 • RAL KATALOQU ÜZRƏ BOYAMA

1,0-3,0 mm qalınlığında polad profnastil

Kifayət qədər böyük tələbata sahib olan universal tikinti materialıdır. Ondan həm inşaat konstruksiyalarının üst-üstə örtmələri və gücləndirilməsi üçün əsas qismində, həm də dam örtüyü, divarların üzlənməsi və digər həllər üçün istifadə etmək olar.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Yüksək daşıyıcılıq qabiliyyəti
 • Möhkəmlik
 • İstismar müddəti
 • Çatma sisteminin istehsalı üçün xərclərin azalması

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

 • Bünövrə işləri
 • YEK, İES, DRES obyektləri
 • Blok-konteynerlər, xüsusi texnika
 • YEK, DİN, HSK qoruyucu çəpərləri
 • Transformator yarımstansiyalarının şəbəkələnməsi

Profnastil C10

 • Profilin hündürlüyü

  10 mm
 • İşçi enliyi

  1100 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  1-1,5 mm

Profnastil C16

 • Profilin hündürlüyü

  16 mm
 • İşçi enliyi

  1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  1-3 mm

Profnastil C20

 • Profilin hündürlüyü

  20 mm
 • İşçi enliyi

  1100/1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  1-1,8 mm

Profnastil C44

 • Profilin hündürlüyü

  44 mm
 • İşçi enliyi

  1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  1-2 mm

Profnastil НС44

 • Profilin hündürlüyü

  44 mm
 • İşçi enliyi

  1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  1-1,5 mm

Profnastil Н60

 • Profilin hündürlüyü

  60 mm
 • İşçi enliyi

  845 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  1-1,5 mm

Profnastil Н75

 • Profilin hündürlüyü

  75 mm
 • İşçi enliyi

  750 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  1-1,2 mm

0,5-2,5 mm qalınlığında müxtəlif marka və ərintilərdən alüminium profnastil

Dünyada istehsal olunan alüminiumun 25%-i inşaatda istifadə olunur. Alüminium konstruksiyaların minimal hesablanmış xidmət müddəti 80 il təşkil edir. Alüminium istənilən iqlim şəraitində istifadə olunmaqla yanaşı -80°C-dən +300°C-dək olan temperatur diapazonunda öz xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır. Alüminiumdan hazırlanmış qurğular yanğınlar zamanı dağılmaya az məruz qalır, aşağı temperaturlarda isə bu metal daha da möhkəm olur. “ZNMİ” MMC topdan qiymətə AMQ2M, AD1N, AMQ2N, AD1N2 alüminium proflistlər əldə etmək imkanını təqdim edir.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Korroziyaya qarşı yüksək davamlılıq, ekoloji təmiz
 • Əhəmiyyətli dərəcədə yüksək istismar müddəti – birbaşa UBŞ nəticəsində dağılmaya məruz qalmır, yüksək və aşağı temperaturlara qarşı yüksək davamlılığa malikdir və s.
 • Yüngüllük (rahat quraşdırma, üst-üstə örtmələrə təsir edən minimum güc tələb etmir)

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

 • İnşaat
 • Aqressiv mühitə malik obyektlər
 • Gəmiqayırma, aviasiya, avtomobilqayırma
 • Qida sənayesi

Profnastil C10

 • Profilin hündürlüyü

  10 mm
 • İşçi enliyi

  1100 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,5 mm

Profnastil C16

 • Profilin hündürlüyü

  16 mm
 • İşçi enliyi

  1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-3 mm

Profnastil C20

 • Profilin hündürlüyü

  20 mm
 • İşçi enliyi

  1100/1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-2,0 mm/1,0-2,0 mm

Profnastil C44

 • Profilin hündürlüyü

  44 mm
 • İşçi enliyi

  1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,5 mm

Profnastil НС44

 • Profilin hündürlüyü

  44 mm
 • İşçi enliyi

  1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,5 mm

Profnastil Н60

 • Profilin hündürlüyü

  60 mm
 • İşçi enliyi

  845 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,5 mm

Profnastil Н75

 • Profilin hündürlüyü

  75 mm
 • İşçi enliyi

  750 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,2 mm

0,5-1,5 mm qalınlığında müxtəlif marka və ərintilərdən olan paslanmayan profnastil

Paslanmayan polad – metal üzərində yaranan korroziya prosesinin sürətini yavaşladan və ya onun yaranmasının qarşısını alan müxtəlif qatqıların əlavə edildiyi poladdan hazırlanan materialdır. “ZNMİ” MMC istehsalçının topdan qiymətinə AISI 409, 430, 304, 316, 321 paslanmayan proflistlər əldə etmək imkanını təqdim edir.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Yüngüllük, möhkəmlik, uzun xidmət müddəti
 • Təkrar emal qabiliyyəti, funksionallıq
 • Odadavamlılıq, korroziyaya qarşı davamlılıq
 • İstənilən formanı ala bilmə qabiliyyəti
 • Müxtəlif emal formaları üçün uyğundur

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

 • Kimya sənayesi
 • Sellüloz sənayesi
 • Əczaçılıq
 • Maşınqayırma

Profnastil C10

 • Profilin hündürlüyü

  10 mm
 • İşçi enliyi

  1100 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,5 mm

Profnastil C16

 • Profilin hündürlüyü

  16 mm
 • İşçi enliyi

  1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-2,5 mm

Profnastil C20

 • Profilin hündürlüyü

  20 mm
 • İşçi enliyi

  1100/1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,5 mm

Profnastil C44

 • Profilin hündürlüyü

  44 mm
 • İşçi enliyi

  995-1025 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,2 mm

Profnastil НС44

 • Profilin hündürlüyü

  44 mm
 • İşçi enliyi

  1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,2 mm

Profnastil Н60

 • Profilin hündürlüyü

  60 mm
 • İşçi enliyi

  835-870 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,2 mm

Profnastil Н75

 • Profilin hündürlüyü

  75 mm
 • İşçi enliyi

  735-780 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,2 mm

2-3 mm qalınlığında qoruyucu çəpərlər

Profnastil Antiterror 3 mm qalınlığında 08PS poladdan hazırlanır. Bu, onun əsas xüsusiyyətlərini gücləndirməyə imkan yaratmaqla yanaşı etibarlı müdafiə, uzun xidmət müddəti, möhkəmlik və odadavamlılığa zəmanət verir. Məhsul bütün parametrlərinə görə QOST-a uyğundur. Əsas keyfiyyət göstəricilərini qorumaqla dar şəhər küçələri və sıx yaşayış tikintisi olan şərtlərdə konstruksiyalarının yüksək manevrliliyi bu məhsulun əsas xüsusiyyətidir.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Uzun xidmət müddəti
 • Odadavamlılıq, qeyri-toksiklik
 • Korroziyaya qarşı davamlılıq, möhkəmlik
 • Müxtəlif emal formaları üçün uyğundur

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

 • Antiterror müdafiə
 • Daşınma təhlükəsizliyi
 • YEK, DİN, CİFX obyektlərinin təhlükəsizliyi
 • Su təchizatı/su ayırma obyektlərinin təhlükəsizliyi

Profnastil C16

 • Profilin hündürlüyü

  16 mm
 • İşçi enliyi

  1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-3 mm

Profnastil C20

 • Profilin hündürlüyü

  20 mm
 • İşçi enliyi

  1100/1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  1,0-1,8/1,0-2,0 mm

Konteynerlər üçün ehtiyat hissələri (üzləmə vərəqləri, karkasın əymə hissələri)

İri tonnajlı konteynerlər üçün ehtiyat hissələri yalnız istehsalat və ya yenidən təchizat prosesində deyil, həm də uzun müddətli istismardan sonra da lazımdır. 20ft və 40ft futluq taralar zamanla köhnəlir və adətən əvəzlənməli olur. Fitinqlər, dam və divar vərəqləri, çərçivələr və tirlər kimi elementlər daşıyıcı obyektlər olmaqla yanaşı ya dəniz quru yük konteynerlərinin və ya onların bazasında olan analoji konstruksiyaların istehsalı, yaxud da modernləşdirilməsində istifadə olunur. “ZNMİ” MMC komandası konteyner üçün zəruri ehtiyat hissələrinin seçimində kömək göstərə və ya standart elementlər dəsti olan və cizgilərə əsasən sifarişlə hazırlanmış yeni bir konteyneri tam komplektləşdirə bilər.

Fitinq konteynerin üzlənməsi С16

 • Vərəqin uzunluğu

  Sorğuya əsasən

Fitinq konteynerin üzlənməsi С20

 • Vərəqin uzunluğu

  Sorğuya əsasən

Fitinq konteynerin üzlənməsi С44

 • Vərəqin uzunluğu

  Sorğuya əsasən

Künc fitinqi

Qabaq aşağı eninə tir

Qabaq künc dirək

Döşəmə üçün eninə tir

Fitinq konteyner (karkas)

0,5-2,0 mm qalınlığında müxtəlif marka və ərintilərdən dalğavari profnastil

Dalğavari qofr vərəqə istehsalatda istifadə olunan və 0,5-2,0 mm qalınlığında olan bütün metal və ərintilərdən (“qara”, sinklənmiş, alüminium, paslanmayan polad) soyuq prokat üsulu ilə istehsal olunur. Prokat eninə, yəni rulonun qısa tərəfi boyunca istehsal olunur, buna görə də hazır məmulatları təkcə vərəq deyil, həm də buxta (rulon) şəklində tədarük etmək mümkündür.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Yüngüllük
 • Uzun xidmət müddəti
 • Möhkəmlik

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

 • Bina və tikililərin dizaynı
 • Neft-qaz sənayesi boru kəmərlərinin mühafizəsi və istilik izolyasiyası məqsədi ilə sarınması

Dalğavari qofr vərəq

 • Profilin hündürlüyü

  18 mm
 • İşçi enliyi

  1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-2 mm

1,0 mm qalınlığında yığma elementləri

Yığma elementləri – istənilən tikilinin ayrılmaz hissəsidir. Bu elementlər sendviç-panellər, dam örtükləri və fasad elementləri üçün profnastildən hazırlanır. Fasonlu elementlərin istifadə sahəsi sonsuzdur. Bura pəncərə, darvaza, qapı, fasadlar və s. aid etmək olar. Müxtəlif növ künc reykaları, güşəciklər, birləşmə elementləri və digər yığma elementləri – bütün bunlar fasonlu elementlərə aiddir. “ZNMİ” MMC istehsalatda istifadə olunan və 1,0 mm-dək qalınlıqda olan bütün növ materiallardan (sinklənmiş, alüminium, paslanmayan polad) yığma (fasonlu) elementləri istehsal edir və onları RAL kataloqunun palitrasına uyğun olaraq boyayır.

RAL KATALOQU ÜZRƏ BOYAMA

“ZNMİ” MMC profillənmiş vərəqin və yığma elementlərinin toz boyanması üzrə xidmətlər göstərir ki, bura proflistin ən geniş və müxtəlif rəng çalarları daxildir.


Həlledici əsaslı boyalara nisbətdə toz örtüklərinin üstünlükləri:

• Ekoloji təmiz və tullantısız boyama texnologiyası

• Maksimum hamar və düz örtük

• Hətta ən kritik hava şəraitində belə örtüyün uzunömürlülüyü və möhkəmliyi 50 ilədək təşkil edir

• Toz örtüyünün möhkəmliyi daşınma zamanı boyanmış məmulatların zədələnmələrini minimuma endirir

0,5-2,0 mm qalınlığında poladdan, alüminiumdan, paslanmayan poladdan perforasiya edilmiş profnastil.

Perforasiya edilmiş profnastil (perforasiya edilmiş profillənmiş vərəq, perforasiya edilmiş prof vərəq) – təyin edilmiş profilli perforasiya edilmiş vərəqdir. Proflistin üzərində yerləşən perforasiya sayəsində səs onun səthindən ekranlanmır, əvəzində isə birbaşa isidiciyə nüfuz edir, burada da o, sonradan udulur.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Yüngüllük
 • Uzun xidmət müddəti
 • Möhkəmlik

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

 • Səsuducu ekranlar (avtomagistral, dəmir yolları boyunca, müəssisələrdə)
 • Hasarlar və çəpərlər
 • Səsuducu divar panelləri
 • Sənaye tavanları
 • Bina və tikililərin fasadlarının üzlənməsi zamanı dizayn həlləri qismində

Profnastil C10

 • Profilin hündürlüyü

  10 mm
 • İşçi enliyi

  1100 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,5 mm

Profnastil C16

 • Profilin hündürlüyü

  16 mm
 • İşçi enliyi

  1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-2,5 mm

Profnastil C20

 • Profilin hündürlüyü

  20 mm
 • İşçi enliyi

  1100/1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,5 mm

Profnastil C44

 • Profilin hündürlüyü

  44 mm
 • İşçi enliyi

  995-1025 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,2 mm

Profnastil НС44

 • Profilin hündürlüyü

  44 mm
 • İşçi enliyi

  1000 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,2 mm

Profnastil Н60

 • Profilin hündürlüyü

  60 mm
 • İşçi enliyi

  835-870 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,2 mm

Profnastil Н75

 • Profilin hündürlüyü

  75 mm
 • İşçi enliyi

  735-780 mm
 • Hazırlanmanın eni

  1250 mm
 • Vərəqin qalınlığı

  0,5-1,2 mm
Müraciət et

15 ildən artıq təcrübəyə malik peşəkarlar komandası

Zavod fəaliyyətinə 2003-cü ildə metal prokatı və boru məhsullarının tədarükçüsü kimi başlanmışdır. 2011-ci ildə biz əymə profillərin istehsalına başlamışıq.

“ZNMİ” MMC qeyri-standart metal məmulatları zavodu olmaqla aşağıdakı məmulatların istehsalı üzrə ixtisaslaşmış bir müəssisədir:

 • - тsoyuq və isti prokat üsulu ilə hazırlanmış qara və sinklənmiş poladdan qalın vərəqli profnastil
 • - paslanmayan poladdan və alüminium ərintilərdən hazırlanmış profnastil
 • - yuxarəda qeyd olunan məhsullar üçün yığma elementləri

ZNMİ” MMC-nin fəaliyyətinin digər bir istiqaməti isə müxtəlif sahələr üçün yüngül metal konstruksiyaların istehsalı, maşınqayırma və cihazqayırma sahələri üçün müxtəlif detalların buraxılmasıdır.

Əməkdaşlığa başla

Məhsullarımızın ətraflı kataloqunu əldə edin

“ZNMİ” MMC-nin əlaqə vasitələri

OFİS:

456440, Çelyabinsk vil., Çebarkul şəh., Krılov küç., ev 4, mərtəbə 4, otaq 17


İSTEHSAL ÜNVANI:

456550, Çelyabinsk vilayəti, Korkinski rayonu, Korkino şəhəri, Smeşannaya küçəsi, ev 3

TELEFON:

8 800 55 19 004

Messencerlər:

Çoxillik iş təcrübəsi olan peşəkarlara etibar edin

Müraciət edin və ən qısa zamanda Sizi maraqlandıran bütün suallara cavab alın